UNOF logoUNOF logo

De Unges Orkesterforbund (UNOF) i samarbeid med Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) inviterer til

Europeisk orkesterfestival 2018


torsdag 10. mai (Kr. Himmelfartsdag) - søndag 13. mai

i Bergen sentrum, med hovedscene Grieghallen


Festival logo

Informasjon som kun gjelder for norske orkestre samles på denne nettsiden.


Her finner du invitasjonsbrev til norske orkestre.

Vil du være med som frivillig på festivalen? Last ned infobrev om hvordan du kan hjelpe til.


Orkesterfestivalen lyser ut to prosjektstillinger.


Festivalen gjennomføres i samarbeid med European Orchestra Federation.


Festivalsjef: Terje Winther - festival2018@orkester.no.